ANALIZA PRETEKLIH GIBANJ CEN STANOVANJ V LJUBLJANI IN KRATKOROČNA IN DOLGOROČNA NAPOVED/OCENA GIBANJ CEN

LJUBLJANA, JANUAR 2008 1. PRETEKLA ANALIZA GIBANJ CENE m2 NA OSNOVI URADNIH STATISTIK RABLJENIH STANOVANJ V LJUBLJANI V excelovi datoteki stanje nepremičninskega trga rabljenih stanovanj v lj od 2003 dalje.xls so predstavljeni javno dostopni statistični podatki. Trendi prikazujejo velik odmik od slovenskega povprečja, po statistiki transakcij pa Ljubljana dosega 20-25% vseh transakcij. Iz teh kazalcev … Continue reading ANALIZA PRETEKLIH GIBANJ CEN STANOVANJ V LJUBLJANI IN KRATKOROČNA IN DOLGOROČNA NAPOVED/OCENA GIBANJ CEN

Advertisements