“Pandemična pogodba” WHO je “povezana z globalnim digitalnim potnim listom in identifikacijskim sistemom”

Temu je potrebno nasprotovati zato, da se ohrani nacionalno suverenost in demokratične norme. WHO je nedavno najavila načrte za mednarodno pandemično pogodbo povezano z digitalnim potnim listom in digitalnem sistemom za identifikacijo. Na sestanku izredne seje WHO decembra 2021, ki je bil šele drugi takšen sestanek vse od ustanovitve WHO leta 1948, so sprejeli eno samo odločitev – “Svet skupaj.WHO ima v načrtu legalizirati pogodbo do 2024. Cilj te pogodbe je prenos vladajoče avtoritete med pandemijo, ki je sedaj v domeni suverenih držav, na WHO na način, da pravno vežejo države članice na revidirano regulacijo WHO z naslovom International Health Regulations.

V januarju 2022 so ZDA podale predloge amandmajev k International Health Regulations dokumentu iz leta 2005, ki zavezuje vseh 194 držav članic. Generalni direktor WHO je te amandamje sprejel in jih preposlal drugimdržavam članicam. Ti amandmaji ne bodo potrebovai 2/3 večine državnega zbora Slovenije (kot je to naprimer primer pri spremembi ustave) ampak bodo glasovali o tem zgolj z običajno večino (Taubi von Svoboda bo o tem torej lahko odločal sam ali pa bo rekel, da je Janezova vlada to že potrdila – v vsakem primeru, politični razred nas bo izdal, ker so hlapci). Večina javnosti se teh sprememb sploh ne zaveda niti ne znajo o teh dogodkih povedati dveh eno-stavčnih stavkov v igri pa so stvari, ki bodo imele direkten vpliv na suverenost držav članic.

Med predlaganimi amandmaji najdemo sledeče zadeve: WHO ne bo več potrebovala konzultacij z državo ali papridobivati verifikacije od države, kjer se je zgodil “krizni” dogodek (np. nov izbruh nečesa). Torej je nekdo iz Slovenije v imenu slovencev konzultiral WHO med plandemijo in dovolil WHO, da je v Sloveniji izvajala covid agendo – to najdemo v členu 9.1.

Dodatno avtoriteti za določanje javnih zdravstvenih kriz, ki so mednarodnega interesa v okviru 12.člena, bodo WHO dodeljenje dodatne oblasti za določanje javnih zdravstvenih kriz, ki so regionalnega interesa, dodana pa je tudi kategorija neposredni zdravstveni alarm. Relevantni državi se ni več potrebno strinjati z določbami generalnega direktorja WHO, da nek dogodek predstavlja javno zdravstveno krizo mednarodnega interesa. V okviru WHO sestavljajo nov Krizni Komite s katerim se bo posvetoval generalni direktor namesto z državo na teritoriju katere se je zgodila javna zdravstvena kriza mednarodnega interesa. Na podlagi konzultacije s tem krizim komitejem bo lahko generalni direktor WHO razglasil izredno stanje brez odobritve države.

Ti amandmaji bodo “regionalnim direktorjem” znotraj WHO omogočili pravno avtoriteto za razglašanje javnih zdravstvenih kriz regionalnega interesa. Ta avtoriteta je do sedaj pripadala izvoljenim predstavnikom relevantnih držav. Dodatno pa še, ko nek dogodek ne bo ustezal kriterijem za javno zdravstveno krizo mednarodnega interesa, bo lahko generalni direktor WHO določil ali je potrebna višja stopnja pripravljenosti ter lahko bo odločal o potencialnem mednarodnem zdravstenem odzivu. Kadarkoli bo želel, bo lahko razglasil “neposredni javno-zdravstveni alarm” državam ter se o tem konzultiral z WHO Emergency Committee (Krizi Komite). Kriteriji za to kategorijo “alarmov” so preprosto FIAT (iz zraka, brez podlage): “Generalni direktor WHO je odločil, da je potrebna zvišana stopnja mednarodne pozornosti ter, da je potencialno potreben mednarodni javno-zdravstveni odziv.”

Preko teh predlaganih amandmajev se WHO z podporo ZDA očitno odzivajo na blokade, katere je vzpostavila Kitajska v prvih dneh covida. To je sicer legitimen pomislek ampak neto učinek predlaganih amandamjev je prenos oblasti stran od suverenih držav, da tudi Slovenije, v roke neizvoljenih birokratov WHO. Bistvo vsakega predlaganega amandmaja je v povečani oblasti in centralizirani oblasti na račun zmanjšanja oblasti držav članic.

Nuclear Threat Initiative je organizacija, ki jo je ustanovil Bill Gates in ima v svojih dokumentih od leta 2021 dalje zapisano časovnico – izbruh opičjih ošpic so napovedali na +/-2 dni natančno. Vir: https://www.nti.org/wp-content/uploads/2021/11/NTI_Paper_BIO-TTX_Final.pdf

Leslyn Lewis je članica kanadskega parlamenta in odvetnica z mednarodnimi izkušnjami, ki je opozorila na dejstvo, da bo spremenjen pandemični sporazum z amandmaji WHO omogočil unilateralno (enostransko) določanje kaj točno pandemija je ter razglasitev dogodka pandemije. “Pristali bi pri ena-velikost-za-vse pristopu za celoten svet,” je opozorila. V okviru predlaganega načrta WHO pandemije nebi bile omejene samo na kužne/nalezljive bolezni ampak bi naprimer lahko razglasili “pandemijo debelosti”. V okviru tega načrta je WHO kontaktirala podizvajalca nemškega Deutsche Telekom T-Systems z zahtevkom za razvoj sistema globalnega cepilnega potnega lista. V načrtu imajo povezati popolnoma vsako osebo na planetu z Qr kodo v digitalno izkaznico.

“Cepilni certifikati, ki so varni pred vdori in digitalno preverljivi gradijo zaupanje. WHO zato podpira države članice pri izgradnj nacionalnih in regionalnih omrežij zaupanja in verifikacijskih tehnologij. Krovna storitev WHO prav tako lahko služi kot most med regionalnimi sistemi. Lahko se jo uporabi kot del prihodnjih cepilnih kampanij in državnih zapisov.”

Garret Mehl, vodja oddelka WHO za Digitalno Zdravje in Inovacije

Ta sistem bo univerzalen, obvezen, trans-nacionalen, vodili ga bodo pa neizvoljeni birokrati in uglabljene nevladne organizacije, ki so že “zajebale” odziv na con-vid plandemijo. Ti dogodki “digitalne preobrazbe” pod vodstvom globalistov iz WHO in z podporo globalističnih izdajalcev v slovenski politiki so za obstoj Slovenije in slovenskega naroda veliko težji in dolgoročno bolj uničujoči kot pa je bila osamosvojitvena vojna in vstop v rotschildovski centralno-bančni sistem FIAT valut ustvarjenih iz zraka (vstop v EU). Neodvisni in suvereni nismo bili še nikoli v narodni zgodovini. Morda bi bil čas, da stopimo na neodvisno in suvereno pot brez članstva v ZN in WHO in EU. Vse kar potrebujemo je lastna neodvisna centralna banka in denar, ki ima podlago v fizičnem zlatu oziroma zlatih rezervah in ne v iz zraka ustvarjenem kreditu, ki ga je nekdo z obrestmi in z uporabo prisile prodal nekomu. 2mio ljudi velika žepna državica takšne spremembe lahko izzvede bistveno hitreje in učinkoviteje kot pa naprimer 90mio ljudi velika Nemčija. Morda nebi škodilo tudi, če popolnoma vsem “priviligirani predstavnikom ljudstva” gledate pod prste, tako zasebno kot javno non-stop, ker ti ljudje so žal pokvarjeni in delajo vse na tem, da slovenska država, kot entiteta preneha obstajati dokler bo njim in njihovim družinam “prizanešeno”.

Ukrepajte: Zaustavite EU zelene cepilne potne liste –>

<– Agenda orwellovskega cepilnega potnega lista se zanaša na laž “družbene pogodbe”

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.