Ruski geoekonomski Car predstavi nov globalni finančni sistem

Nov svetovni monetarni sistem z digitalno valuto bo podprt z košarico novih tujih valut in naravnimi viri. Globalni Jug se bo s tem sistemom osvobodil tako zahodnega dolga kot s strani IMF vpeljanih varčevalnih ukrepov. Sergey Glazyev je človek, ki živi v očesu trenutnega geopolitičnega in geoekonomskega hurikana. Gre za enega najbolj vplivnih ekonomistov na svetu, ki je član ruske akademije znanosti, v letu 2012 – 2019 je bil svetovalec Kremlja, zadnja tri leta pa vodi uber-strateški portfelj Moskve kot minister, ki je zadolžen za integracijo in makroekonomijo Eurazijske Ekonomske Unije (EAEU). Glaziyeva zadnja intelektualna dela so preprosto transformativna, predvsem imamo v mislih njegov esej “Sankcije in suverenost” ter njegov zadnji pogovor z rusko poslovno revijo o novi prihajajoči geoekonomski paradigmi.

Glazyev in Putin

V še enem od njegovih nedavnih esejev Glazyev poda komentar o tem, kako je “odrastel v Zaporozhye, blizu lokacije kjer trenutno potekajo težki spopadi z namenom uničenja ukrajinskih nacistov, ki v moji mali domovini nikoli niso obstajali. Študiral sem v ukrajinski šoli in dobro poznam ukrajinsko literaturo in jezik, ki je iz znanstvenega vidika dialekt ruščine. V ukrajinski kulturi nisem opazil nikoli nič rusofobičnega. V svojih 17 letih življenja v Zaporozhye nikoli nisem srečal niti enega banderista (https://en.wikipedia.org/wiki/Stepan_Bandera)”.

Glazyev je v svojem precej natrpanem urniku našel čas za podrobne odgovore prve serije vprašanj osredotočene na globalni jug. Gre za njegov prvi intervju z neko tujo publikacijo (The Cradle) od začetka Operacije Z.

The Cradle: Ste na čelu geoekonomskih dogodkov, ki spreminjajo celotno igro: Oblikujete nov monetarno/finančni sistem preko združevanja EAEU in Kitajske, s tem zaobidete ameriški dolar, osnutek bo kmalu narejen. Ali lahko pojasnite nekatere lastnosti tega sistema – ki zagotovo ni Bretton Woods III – a izgleda kot jasna alternativa washingtonskemu konsenzu in zelo blizu potrebam globalnega juga?

Glazyev: V zadnji epizodi rusofobične histerije je vladajoča elita ZDA zaigrala svoj zadnji “as” v hibridni vojni proti Rusiji. Ker so “zamrznili” ruske forex rezerve na skrbniških računih zahodnih centralnih bank so finančni regulatorji ZDA, EU in VB spodkopali status dolarja, eura in funta kot globalne rezervne valute. Ta korak je močno pospešil razgradnjo ekonomske ureditve sveta temelječe na dolarju. Že več kot pred enim desetletjem smo z kolegi iz Astana Economic Forum predlagali prehod na novo obliko globalnega gospodarskega sistema, ki bi temeljil na sintetično trgovani valuti zasnovani na osnovi indeksa valut sodelujočih narodov. Kasneje smo predlagali, da se nabor indeksa valut razširi na način, da se v vrednotenje doda okoli dvajset surovin s katerimi se trguje na borzah. Monetarna enota zasnovana na takšni razširjeni košarici se je matematično modelirala in prikazala je visok nivo odpornosti in stabilnosti.

Približno istočasno smo predlagali ustanovitev široke internacionalne koalicije odpora v hibridni vojni za globalno dominacijo, ki jo je finančna in politična elita ZDA sprožila nad državami, ki so ostale izven kontrole le teh. Moja knjiga “The last world war: the USA to Move and Lose” objavljena leta 2016 je znanstveno pojasnila naravo prihajajoče vojne hkrati pa tudi govori o neizbežnosti te vojne – zaključek je oblikovan na objektivnih zakonih dolgoročnega gospodarskega razvoja. Na temelju istih objektivnih zakonov v knjigi argumentiram neizbežnost poraza stare dominantne sile. Trenutno se ZDA borijo za ohranitev svoje dominance, a prav tako kot Britanija, ki je izzvala dve svetovni vojni, a kljub temu ni bila zmožna ohraniti svoj imperij in centralni položaj na svetu zaradi odvečnosti njenega kolonialnega gospodarskega sistema, bodo ZDA spodletele. Britanski kolonialni sistem zasnovan na suženjstvu je prehitel strukturno bolj učinkovit ekonomski sistem ZDA in USSR. Tako ZDA kot USSR sta bili učinkovitejši pri upravljanju človeškega kapitala v vertikalno integriranih sistemih, ki so razklali svet na svoje vplivne cone. Prehod v nov svetovni gospodarski red se je začel z razgradnjo USSR (sovjetske zveze). Ta prehod je sedaj dosegel svoj zaključek z razgradnjo na dolarju zasnovanega globalnega ekonomskega sistema, ki je zagotavljal temelje za ameriško globalno dominanco. Nov konvergentni gospodarski sistem, ki se je pojavil v PRC (People’s Republic of China) in Indiji, je naslednja neizbežna stopnja razvoja, ki združuje koristi tako centraliziranega strateškega planiranja kot tržnega gospodarstva, od obeh pa država kontrolira monetarno in fizično infrastrukturo in podjetništvo. Nov ekonomski sistem je združil različne plasti njihovih družb okoli cilja povečane splošne dobrobiti na način, ki je veliko močnejši kot pa anglo-saksonške in evropske alternative. To pa je tudi glavni razlog zakaj Washington ne bo sposoben zmagati globalne hibridne vojne katero je začel. To pa je hkrati tudi glavni razlog zakaj bo trenutni dolarsko-centričen globalni finančni sistem nadomeščen z novim, ki bo temeljil na konsenzu držav, ki se bodo pridružile novemu gospodarskemu redu.

V prvi fazi prehoda bodo te države prešle nazaj na uporabo svojih nacionalnih valut in klirinških mehanizmov, ki bodo podprti z biletaralnimi valutnimi swapi. Na tej točki je oblikovanje cen še vedno večinoma pogojeno s cenami na različnih borzah denominiranih v dolarjih. Te faze je že skoraj konec: potem, ko so bile ruske rezerve v dolarjih, eurih, funtih in yenih “zamrznjene” je zelo malo verjetno, da bodo suverene države nadaljevale z akumulacijo rezerv v teh valutah. Njihova takojšnja zamenjava so nacionalne valute (komentar urednikov bloga AMB21: Slovenski Tolar z zlato podlago) in seveda fizično zlato.

Druga faza prehoda bo vključevala nove cenitvene mehanizme, ki za referenco ne uporabljajo ameriškega dolarja. Formacija cen v nacionalnih valutah zahteva precejšnje overhead stroške (torej stroški vodenja posla, ki niso povezani s formacijo produktov in storitev) a bo to kljub temu še vedno bolj atraktivno kot cenitve v “na nič temelječih” in prevarantskih valutah, kot so dolarji, funti, euri in yeni. Edini preostali kandidat za globalno valuto – yuan – pa ne bo zavzel njihovega mesta zaradi nekonvertibilnosti ter zaradi omejenega eksternega dostopa do kitajskih kapitalskih trgov. Uporaba zlata za cenovno referenco pa je omejena z nepriročnostjo uporabe za plačila.

Tretja in končna faza prehoda v nov gospodarski red pa bo vključevala stvaritev nove digitalne plačilne valute ustanovljene na podlagi mednarodnega dogovora na osnovi principov transparentnosti, poštenja, dobre volje in učinkovitosti. Pričakujem, da bo model takšne monetarne enote, ki smo jo razvili mi, igral vlogo na tej stopnji. Takšno valuto lahko tiskajo na podlagi bazena valutnih rezerv BRICS držav, katerim se bodo lahko vse zainteresirane države lahko pridružile. Teža posamezne valute v košarici bi bila lahko proporcionalna BDPju posamezne države (zasnovane na pariteti kupne moči naprimer), njenega deleža v mednarodni trgovini, kot tudi velikosti ozemlja in števila prebivalcev sodelujočih držav. Dodatno ta košarica vsebuje indeks cen glavnih surovin s katerimi se trguje na borzah: zlato in druge dragocene kovine, ključne industrijske kovine, ogljikovodiki, žitarice, sladkor kot tudi voda in drugi naravni viri. Za podporo in bolj odporno valuto pa se hitro lahko ustvari relevantne mednarodne rezerve surovin. To novo valuto bi se uporabljalo izključno samo za prekomejna plačila, sodelujočim državam pa bi se jo zagotovil v obsegu določenem z predeterminirano formulo. Sodelujoče države bi svoje nacionalne valute uporabljale za ustvarjanje kredita za financiranje nacionalnih investicij in industrije, kot tudi za državne premoženjske rezerve. Kapitalski računi prekomejnih tokov bi še vedno ostali pod nadzorom nacionalnih valutnih regulatorjev.

Preberite tudi: Lawrence Lepard: “FIAT valute bodo spektakularno propadle”

The Cradle: Michael Hudson specifično sprašuje, da vkolikor ta nov sistem narodom globalnega juga omogoča suspenz dolarskega dolga in je zasnovan na zmožnosti plačila (preko izmenjave), ali se lahko ta posojila veže na bodisi surove materiale ali pa v primeru Kitajske fizične lastnine kapitala v kapitalski infrastrukturi financirani preko ne-dolarskega kredita?

Glazyev: Prehod na nov gospodarski svetovni red bo najverjetneje spremljalo sistematično zavračanje plačevanja obveznosti v dolarjih, eurih, funtih in yenu. V tem kontekstu situacija ne bo precej drugačna, kot pa primer, ki so ga postavile države, ki izdajajo omenjene valute in, ki so mislile, da je primerno, da se ukrade forex rezerve Iraka, Irana, Venezuele, Afganistana in Rusije v zneskih več bilijonov dolarjev. Ker so ZDA, Britanija, EU in Japonska zavrnile spoštovanje svoje obveznosti in zaplenile premoženje drugih narodov, ki so ga imele v njihovih valutah, čemu neki bi naj potem bile pokradene države zavezane plačilom njihovih posojil? V vsakem primeru nov gospodarski sistem ne bo omejen z obveznostmi v starem sistemu. Države globalnega juga lahko polno sodelujejo v novem sistemu ne glede na akumuliran dolg v dolarjih, eurih, funtih in yenih. Tudi če bi kolapsnile pri svojih obveznostih v teh valutah to nebi vplivalo na njihovo kreditno oceno v novem inančnem sistemu. Nacionalizacija ekstrakcijske industrije prav tako ne povzroči nobenih motenj (komentar urednikov AMB21: zeleni verniki v “mati zemljo” in člani sekte “ekologov” ter “CO2 WorldEconomicForum gangsterji” in “Club of Rome verniki v planet zemljo” ne boste verjeli, nekatere države tega planeta se dejansko aktivno ukvarjajo z industrijami izkopavanja surovin iz zemlje, kot je naprimer premog ali pa železova ruda, katere nato uporabljajo v raznih industrijskih postopkih v objektih, katere poimenujejo tovarne zato, da naprimer lahko v železarnah izdelujejo tire za železniške proge). Vkolikor te sodelujoče države rezervirajo del svojih naravnih virov za podporo novega gospodarskega sistema, bi se teža njihove valute v košarici valut nove monetarne enote ustrezno povečala, kar bi temu narodu zagotovilo večje valutne rezerve in kreditno kapaciteto. Dodatno bi nato še bilateralne swap linije z trgovinskimi patnericami zagotovile zadostno financiranje so-investicij in financiranja trgovine.

The Cradle: V enem od vaših zadnjih esejev “The Economics of Russian Victory (ekonomija ruske zmage)” pozivate k pospešeni formaciji nove tehnološke paradigme in formaciji inštitucij novega ekonomsega reda. Med priporočili specifično predlagate stvaritev “plačilnega in poravnalnega sistema v nacionalnih valutah EAEU državah članicah” ter razvoj in implementacijo “neodvisnega sistema mednarodnih poravnav v EAEU (East Asian Economic Union), SCO (Shanghai Cooperation Organization) in BRICS (Brazilija, Rusija, Indija, Kitajska, Južna Afrika), ki bi lahkoeliminiral kritično odvisnost od ameriško obvladovanega SWIFT sistema.” Ali je mogoče predvideti orkestriran skupni napor EAEU in Kitajske, da “proda” nov sistem članicam SCO, drugim BRICS članicam, ASEAN članicam in narodom v Zahodni Aziji, Afriki in Latinski Ameriki? In ali bo to pripeljalo do bipolarne geoekonomije – Zahod proti ostalemu svetu?

Glazyev: Dejansko je to smer v katero plujemo. Na žalost so monetarne oblasti v Rusiji še vedno del washingtonske paradigme in igrajo po pravilih na dolarju temelječega sistema, celo po tem, ko so bile ruske forex rezerve zajete s strani zahoda. Po drugi strani pa so nedavne sankcije sprožile obsežne pomisleke in iskanje rešitev med ostalimi ne-dolarskimi blok državami. Zahodni “agenti vpliva” še vedno obvladujejo centralne banke večine držav in jih silijo v sprejemanje samomorilskih politik, ki jih predpisuje IMF. A te politike so sedaj na tej točki tako očitno uperjene proti nacionalnim interesom teh ne-zahodnih držav, da so oblasti teh držav upravičeno vse bolj zaskrbljene glede finančne varnosti. Pravilno se poudarili centralno vlogo Kitajske in Rusije pri genezi novega svetovnega gospodarskega reda. Na žalost trenutno vodstvo CBR (Central Bank of Russia) ostaja ujeto v intelektualni cul-de-sac (preveza preko oči) paradigmi Washingtona in ni sposobna postati ustanovni partner pri stvaritvi novega globalnega gospodarskega in finančnega okvira. Istočasno pa se je CBR že bila prisiljena soočiti z realnostjo in ustvariti nacionalni sistem za medbančna sporočila, ki ni odvisen od SWIFT sistema in je odprt tudi za tuje banke. Medvalutne swap linije z ključnimi sodelujočimi narodi so že vzpostavljene. Večino transakcij med članicami EAEU je že denominiranih v nacionalnih valutah, delež njihovih valut v mednarodni trgovini pa raste z hitrim tempom.

Podobna tranzicija se dogaja pri trgovini s Kitajsko, Iranom in Turčijo. Indija je nakazala, da je prav tako pripravljena preklopiti na plačila v nacionalnih valutah. Veliko truda se vlaga v razvoj klirinških mehanizmov za nacionalne plačilne sisteme. Vzporedno temu pa je v teku projekt razvoja digitalnega ne-bančnega plačilnega sistema, ki bo povezan z fizičnim zlatom in drugimi surovinami s katerimi se trguje na borzah – “stablecoins” če želite. Nedavne ameriške in evropske sankcije, ki so bile uvedene na bančne kanale so povzročile, da so se ti projekti močno pospešili. Skupina držav, ki delajo na novem finančnem sistemu mora samo objaviti, da je okvir dokončan ter da je nova trgovinska valuta pripravljena in to bo še pospešilo formacijo novega svetovnega finančnega reda. Najboljši način, da to storimo je, da bi to objavili na rednih sestankih SCO ali pa BRICS. Na tem delamo.

The Cradle: To kar omenjate je bila absolutno ključna tema v pogovorih neodvisnih analitikov na zahodu. Ali je ruska centralna banka svetovala ruskim proizvajalcem zlata, da naj svoje zlato prodajo na londonskem trgu, da bi s tem dobili višjo ceno, kot pa bi jo plačala ruska vlada ali pa centralna banka? Ali ni bilo nobenega predvidevanja, da bo prihodnja alternativa ameriškemu dolarju morala biti večinoma zasnovana na fizičnem zlatu? Kako bi opisali kar se je zgodilo? Koliko praktične škode je to kratkoročno in srednjeročno povzročilo ruskemu gospodarstvu?

Glazyev: Monetarna politika CBR, ki je implementirana v skladu z IMF priporočili, je bila pogubna za rusko gospodarstvo. Kombinirane katastrofe “zamrzovanja” okoli 400 milijard forex rezerv in preko bilijon dolarjev, ki so jih ekstrahirali oligarhi v zahodne offshore destinacije, so prišle v kombinaciji z enako katastrofialnimi politikami CBR, ki so vsebovale ekscesno visoke realne obrestne mere kombinirane z upravljanim floatom menjalnega tečaja. Ocenjujemo, da je to povzročilo manjko investicij v obsegu cca.20 bilijonov rubljev in manjko proizvodnje v obsegu cca. 50 bilijonov rubljev v obliki izdelkov. Ker so sledili priporočilom Washingtona so v CBR prenehali kupovati zlato v zadnjih dveh letih s tem pa je CBR prisilila domače rudarje za zlatom, da so izvozili celotne obsege proizvodnje, kar je naneslo na do 500 ton fizičnega zlata. Dandanes je ta napaka in škoda, ki jo je ta napaka povzročila, veliko bolj očitna. Trenutno je CBR v fazi nadaljevanja nakupov fizičnega zlata in upajmo, da bo nadaljevala z dobimi politikami v imenu nacionalnega gospodarstva namesto, da “cilja na inflacijo” v korist mednarodnih špekulantov, kot je bil temu primer med zadnjim desetletjem.

The Cradle: Z FED in ECB se ni nihče pogovoril okoli zamznitve ruskih forex rezerv. Na ulici v New Yorku in Frankfurtu se govori, da bi omenjeni centralni banki temu nasprotovali vkolikor bi jih kdo sploh kaj vprašal. Ste osebno pričakovali zmarznitev sredstev? Ali je ruskovodstvo to pričakovalo?

Glazyev: V moji knjigi “The Last World War”, ki sem jo že omenil in je bila objavljena daljnega 2015, argumentiram, da je verjetnost takšnih dogodkov zelo visoka. V tem hibridnem vojskovanju sta gospodarsko vojskovanje in informacijsko/kognitivno bojevanje ključna teatra konflikta. Na obeh teh dveh frontah imajo ZDA in NATO države prevladujočo superiornost in nisem imel nobenih dvomov, da bodo v trenutku izkoristile vse prednosti tega. Dolgo časa pozivam k zamenjavi doalrjev, eurov, funtov in yenov v naših forex rezervah in menjave le-teh z zlatom, ki ga v Rusiji proizvajamo v izobilju. Na žalost so bili agenti zahodnega vpliva, ki zasedajo ključne pozicije v centralnih bankah večine držav, kot tudi v rating agencijah in ključnih publikacijah, uspešni pri utišanju mojih idej. Dam vam primer, nobenega dvoma ni, da so bili pri razvoju anti-ruskih finančnih sankcij vključeni visoki uradniki FED in ECB. Te sankcije konstantno eskalirajo in se jih implementira skoraj v trenutku, kljub dobro poznanim težavam z birokratskim sprejemanjem odločitev v EU.

The Cradle: Elvira Nabiulina je bila potrjena kot vodja Russian Central Bank. Kaj bi vi naredili drugače, ko gledate na njene pretekle poteze? Kaj je glavni vodilni princip v vaših različnih pristopih?

Glazyev: Razlika med najinimi pristopi je precej preprosta. Njene politike so ortodoksna implementacija IMF priporočil in dogem washingtonske paradigme, moja priporočila pa so zasnovana na osnovi znanstvene metode in empiričnih dokazov akumuliranih v dovilnih državah v zadnjih 100 letih.

The Cradle: Rusko-Kitajsko strateško partnerstvo je vse bolj trdno – kot oba predsednika držav redno potrjujeta. A proti temu zavezništvu je slišati precej pripomb ne samo na zahodu ampak tudi v ruskih političnih krogih. Na tem izredno delikatnem zgodovinskem križišču, kako zanesljiva je Kitajska v vlogi celosezonske zaveznice Rusije?

Glazyev: Temelj rusko-kitajskega strateškega partnerstva je zdrav razum, skupni interesi in izkušnje s sodelovanjem, ki se razteza preko več stoletij. Ameriška elita je sprožila globalno hibridno vojno z namenom ohranitve svoje hegemonske pozicije v svetu, ciljajo na Kitajsko kot na ključnega gospodarskega tekmeca in na Rusijo kot ključno izravnalno silo. Na začetku so ameriški geopolitični napori ciljali na netenje konflikta med Rusijo in Kitajsko. Agenti zahodnega vpliva so napihovali ksenofobične ideje v naših medijih in blokirali kakršnekoli poizkuse prehoda na plačila v nacionalnih valutah. Na kitajski strani so agenti zahodnega vpliva ciljali na podrejanje Kitajske ameriškim interesom. A suvereni interesi Rusije in Kitajske so logično pripeljali do vse večjega strateškega partnerstva in sodelovanja z ciljem naslavljanja groženj, ki izhajajo iz Washingtona. Ameriška vojna z carinami in tarifami proti Kitajski in vojna finančnih sankcij z Rusijo so te pomisleke legitimizirali ter hkrati pokazali stopnjo nevarnosti s katero se soočata naši državi. Skupni interesi preživetja in odpora združujejo Kitajsko in Rusijo in naši državi sta gospodarsko gledano večinoma simbiotični. Ena drugo komplementiramo gospodarsko in povečujemo konkurenčne prednosti ena drugi. Ti skupni interesi bodo ostali na dolgi rok.

Kitajska vlada in kitajski ljudje se še vedno zelo dobro spomnijajo vloge Sovjetske Zveze pri osvoboditvi njihove države izpod japonske okupacije in povojni industrializaciji Kitajske. Naši dve državi imata trdne zgodovinske temelje za strateško partnerstvo in usojeno nam je, da tesno sodelujemo pri naših skupnih interesih. Upam, da bo strateško partnerstvo Rusije in PRC, ki je še ojačano z povezavo One Belt One Road z EurAsian Economic Union, postalo temelj projekta predsednika Vladimirja Putina širšega eurazijskega partnerstva in jedro nove svetovne gospodarske ureditve.

Posnetek iz leta 2014 kjer Putin novinarju BBC pojasni situacijo v Donbassu
World Economic Global Youth Leaders – agenti Velikega Reseta v Sloveniji – Mark Boris Andrijanič
General Wesley Clarke and Hasim Thaci in Kosovo

Rusija je pripravljena na odklop SWIFT plačilnega sistema: Rusko zunanje ministrstvo –>

<– Surovinsko-valutna revolucija se je začela…

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.