Videoposnetek: Insajder iz obveščevalne skupnosti ZDA “Presednik Trump je demokratom podtaknil STING operacijo zato, da jih bo ujel pri kraji volitev, Trump ponovno izvoljen za predsednika ZDA”

Dr.Steve Pieczenick v videoposnetku razkrije, da je predsednik Trump skupaj z vojaško obveščevalno službo, vse glasovnice za volitve označil z nevidnim žigom in takoimenovano QFS blockchain kriptirno kodo, ki obveščevalni skupnosti omogoča, da aktivno sledijo vsaki glasovnici. Dr. Pieczenick razkrije, da obveščevalne agencije vedo za lokacijo vsake izdane glasovnice ter, da je v okviru izvedbe volitev bila tajno vodena tudi takoimenovana STING operacija, ki bo razkrila celoten obseg poizkusa volilne prevare s strani ameriške demokratske stranke in kateri bodo sledile tudi aretacije sodelujočih v prevari. Prav tako sporoči, da je Trump ponovno osvojil mandat predsednika ZDA. Videoposnetek si lahko v angleškem jeziku ogledate na tej povezavi:

https://banned.video/watch?id=5fa480cc65f2d419a08b54e2

Sveže 9.11.2020: Bivši župan New Yorka, odvetnik, strokovnjak za kibernetično varnost, Rudy Giuliani pripravlja tožbe proti demokratom zaradi volilne prevare. V videoposnetku na povezavi spodaj Giuliani pojasni, katere zvezne države so ujeli pri goljufiji z glasovnimi lističi, pojasni, da imajo sedaj več kot 50 prič, ki so na lastne oči videle razne oblike prevar z volilnimi lističi in, ki bodo pričale na sodiščih. Videoposnetek si lahko v angleškem jeziku ogledate na povezavi spodaj:

https://gab.com/system/media_attachments/files/059/623/803/original/cb2291efdac0200b.mp4

Sveže 9.11.2020 Izjava predsednika Trumpa (najprej original v angleškem jeziku nato je spodaj še prevod v slovenski jezik):

“We all know why Joe Biden is rushing to falsely pose as the winner, and why his media allies are trying so hard to help him: they don’t want the truth to be exposed. The simple fact is this election is far from over. Joe Biden has not been certified as the winner of any states, let alone any of the highly contested states headed for mandatory recounts, or states where our campaign has valid and legitimate legal challenges that could determine the ultimate victor. In Pennsylvania, for example, our legal observers were not permitted meaningful access to watch the counting process.  Legal votes decide who is president, not the news media.

“Beginning Monday, our campaign will start prosecuting our case in court to ensure election laws are fully upheld and the rightful winner is seated. The American People are entitled to an honest election: that means counting all legal ballots, and not counting any illegal ballots. This is the only way to ensure the public has full confidence in our election. It remains shocking that the Biden campaign refuses to agree with this basic principle and wants ballots counted even if they are fraudulent, manufactured, or cast by ineligible or deceased voters. Only a party engaged in wrongdoing would unlawfully keep observers out of the count room – and then fight in court to block their access.  

“So what is Biden hiding? I will not rest until the American People have the honest vote count they deserve and that Democracy demands.” -Donald. J. Trump-

Slovenski prevod:

Vsi vemo zakaj Joe Biden hiti z lažnim poziranjem kot zmagovalec in zakaj se njegovi medijski zavezniki tako trudijo in mu pomagajo: Ne želijo, da se obelodani resnico. Preprosto dejstvo je, da so te volitve še daleč od konca. Joe Biden ni bil proglašen kot zmagovalec nobene zvezne države, še manj pa v državah, kjer je tesen izid in so na poti v obvezno ponovno štetje glasov ali pa v državah, kjer ima naša volilna kampanija veljavne in legitimne tožbe, ki lahko določijo končnega zmagovalca. V Pennsylvaniji, naprimer, našim pravnim opazovalcem ni bil omogočen dostop do opazovanja procesa štetja glasov. Veljavni/legalni glasovi odločajo kdo je predsednik in ne korporativni novičarski mediji. Z ponedeljkom (9.11.2020) bo naša volilna kampanija začela z sodnim pregonom z namenom zagotovitve polnega spoštovanja volilne zakonodaje ter, da bo pravi zmagovalec ustoličen. Ameriškemu narodu pripadajo poštene volitve: to pomeni štetje vseh legalnih glasov in odstranitev kakršnihkoli nelegalnih glasovnic. To je edini način, da se zagotovi, da ima javnost popolno zaupanje v naše volitve. Šokantno je, da volilna kampanija Bidena zavrača strinjanje s tem osnovnim principom in želi štetje glasovnic tudi če so lažne, ponarejene ali pa oddane s strani oseb, ki niso volilni upravičenci ali pa so osebe že mrtve. Samo stranka, ki uporablja krivodelstvo je sposobna protizakonito preprečiti opazovalcem volitev vstop v sobo, kjer se šteje glasove – nato pa še preko sodišč poizkuša doseči blokado dostopa do teh glasovnic. Torej, kaj Biden skriva? Ne bom miroval, dokler ameriški narod ne bo deležen poštenega štetja glasov, ki si ga zaslužijo in katerega demokracija zahteva. -Donald J. Trump-

Za vse bralce, ki niste seznanjeni z volilnim procesom v ZDA objavljamo časovnico dogodkov:

  • 3.november 2020 – volitve
  • 4. – 23. november 2020 – štetje glasov
  • 10.november – 11. december 2020 – zvezne države certificirajo izide volitev
  • 8.december 2020 – “Safe harbor” določi rezultate volitev in določi elektorje
  • 14.december 2020 – elektorji oddajo glasove
  • 23.december 2020 – zadnji rok za dospetje elektornih glasov v Washington
  • 3.januar 2021 – nov Kongres se ustoliči z zaprisego
  • 6.januar 2021 – štetje elektornih glasov
  • 20.januar 2021 – dan za inavguracijo predsednika ZDA
Volilni proces za predsednika ZDA

Preden so Bidenovi “opravili” z Ukrajino je bil Irak…in Srbija –>

<– Bančna insajderica razkrije uvedbo znamenja zveri preko Covid-19

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.