Konec denarja

Danes živimo v razvejanem gospodarstvu. Za nekatere je čas gospodarskega preboja za druge pa je čas stečajev in kolapsov. Vaša osebna situacija je večinoma odvisna od tega, kako blizu ste zaščitenemu razredu elitistov na socialno-ekonomskem spektru, proti katerim centralne banke redno obračajo svoje gasilske cevi za tiskanje denarja. Zakaj bi nas moralo skrbeti za razvejanost? Zgodovina.

2000 let nazaj v Plutarhovem času se je smatralno za “staro modrost”, da so se nezdrava ravnovesja ponavadi končala slabo za družbo.

Celo tisti z vrha piramide bogastva ne stremijo k temu, da bi živeli obkoljeni z osiromašenim podrazredom državljanov, prisiljeni v življenje skrivanja izza ograje z varnostniki, upajoč, da se nemiri množic ne poslabšajo. Ampak recimo ZDA od te usode niso veliko oddaljene. Na spodnji sliki je Los Angeles.

Los Angeles

Ulice San Francisca, Seattle ter naraščujoče število nekoč ponosnih ameriških mest izgledajo zelo podobno. Socialna stabilnost je pomembna, kot je izredno pomembno imeti močan in živahen srednji razred. Nekaj, kar želi FED odpraviti oziroma uničiti z vsako svojo intervencijo. FED je brezsramni šampion vkopane ultra-bogate in močne elite, na stroške vseh ostalih. Zaradi tega obstaja veliko kritik FED in njenih politik.

Denar proti resničnemu premoženju

Naključje je želelo, da o trenutnem sistemu denarja vem precej: kako se ustvarja, kako deluje, prednosti in njegovi temnejši aspekti. Zelo pomembno se mi zdi, da ne pozabimo, da dejansko to ni resničen denar ampak je koncept. Podrobneje, gre se za družbeno pogodbo. Dogovor. Četudi vsiljen preko cevi puške ali preko, kot vidimo na sliki spodaj, izselitvenih šerifov, ki izvajajo lokalno davčno zakonodajo.

Ker denar sam po sebi ni resničen, ga cenimo, ker gre za zahtevek na resničnih stvareh. Če ga imate trenutno veliko, Vam omogoča veliko privilegijev in moči, ki so direktna posledica trošenja tega denarja. Denar se lahko zamenja v hiše, avte, masaže, špecerijo, elektriko, mobilne storitve in zdravila na recept, ter še na miljardo drugih stvari, ki Vam jih denar omogoča, da jih kupite – stvari, ki si jih dejansko želite ali pa potrebujete. Torej denar je sredstvo ampak ni pa resnično premoženje. “Resnično premoženje” so stvari, ki Vam jih denar omogoča, da jih kupite.

Tri vrste premoženja

Če poglobimo analizo, lahko resnično premoženje razdelimo na dve diskretni obliki. Primarno premoženje je premoženje zemlje in njeni delujoči ekosistemi. Pod to se šteje: čisti zrak, sveža voda, debele plasti rudnin in rodovitna kmetijska zemlja.

Primarno bogastvo

Sekundarno premoženje je zaključena oblika proizvedena iz surovih materialov. Je primarno premoženje pripeljano na trg. To je naprimer sveža hrana pa policah trgovine, razrezana hlodovina (ali pa popolnoma zgrajena stavba), valjana pločevina v ogromnih valjih.

Sekundarno bogastvo

Terciarno premoženje, v nasprotju s primarnim in sekundarnim, dejansko ni resnično. A večina ljudi to zmotno zamenjuje z obsežno reprezentacijo “premoženja”. Podobno, kot denar, je terciarno bogastvo zgolj zahtevek na primarnem in sekundarnem bogastvu. Delnica General Electric je na osnovi delnice zasnovan zahtevek na sredstvih proizvodnje podjetja. In kredit (in obveznice) je v prihodnost naravnan zahtevek po denarju. In denar, kot vemo, je zahtevek na resničnih stvareh.

Vse se vrti okoli količine zahtevkov

Zakaj je pomembno, da te razlike razdelamo tako pozorno?

Ker mora obstajati ravnovesje med zahtevki in premoženjem. Preveč zahtevkov poimenujemo inflacija. Vsak posamezni zahtevek je zreduciran in stanjšan z vsakim novim zahtevkom, ki se ga natisne. Ko presežemo neko določeno količino, vsak nov zahtevek postane vse bolj ničvreden.
Deflacija se zgodi, ko obstaja pre-produkcija oziroma preveč “resničnega premoženja” glede na količino denarja. Cene padejo, kar je nevarna situacija za denarni sistem zasnovan na kreditu. Potrebna je vse večja količina denarja za odplačilo tako glavnice kot obrestne komponente preteklih posojil. Vkolikor se to ne zgodi, se začnejo vrste stečajev skozi sistem. Vam je sedaj jasno, kako moramo biti zelo pozorni na ravnotežje med zahtevki in resničnimi stvarmi?
Zgodovina je polna primerov, ko so ljudje najprej pozabili ter se nato nasilno spomnili teh resnic. Skozi zgodovino je ravnotežje nevarno, če ne skoraj kaotično, nihalo med inflacijo in deflacijo. Bliža se nam še ena takšna faza tranzicije. Ti trenutki se računajo kot obdobja uničevanja premoženja, a dejansko niso. Namesto uničevanje premoženja so to obdobja prenosov premoženja od nezavednih proti opazovalcem. S to prihajajočo krizo se soočamo zaradi dveh glavnih razlogov. Prvi je, da ponavljamo pozabljivost in predpostavke preteklih družb oziroma civilizacij. Drugi pa je, da je kompleksnost trenutne situacije veliko bolj zahtevna, kot kadarkoli prej. Možje dejanj današnjega časa so vodeni z močno človeško željo, da trenutne težave odložijo nekam v prihodnost. Ko se težave in napovedi eksponentno kopičijo v realnosti, kot naprimer obstoječe težave s katerimi se soočamo, je vsakršno odlašanje reševanja samo veliko večja bolečina, ko se enkrat materializira.
Glede povečanih kompleksnosti pa se, prvič v našem času v naši zgodovini, kot globalna vrsta, prebujamo glede dejstev, da svet ni več neskončna košara bogastva z neomejeno sposobnostjo absorbcije naših rek odpadkov. Svet je končen. Ter že malce sopiha pod težo ekstrakcije in onesnaževanja ene enote globalnega BDP. Centralne banke stalno in neumorno stremijo k podvojeni velikosti gospodarstva, ter nato še eni podvojitvi.
Z lahkoto lahko vpeljemo argument, da je očitno že 1x BDP “preveč” za planet. Izginjajoče ribe, prst, insekti, ptice, dvoživke, plazilci in velike živali vse nakazujejo, da je bilo “preveč” že nekaj časa nazaj. A tudi za tiste, ki ne verjamejo, da še nismo presegli nosilne kapacitete Zemlje, vsekakor drži, da neke vrste limit obstaja. Je to pri pri 1.5-kratniku današnje potrošnje in smeti? 2-kratniku? 3-kratniku?
Kdaj je pravi čas za dejanja, vkolikor so ti limiti vpliven dejavnik na naše prihodnje blagostanje? Zdaj ne! zveni skupen glas Federal Reserve in drugih centralnih bank. Njihovo popuščanje se začne in konča z ustvarjanjem rasti zadolževanja, kar se da hitro. Popoln stop. To je vse,kar njih briga. In če bo potrebno vržti nekaj mlajših generacij ter celoten višji-srednji, srednji in nižji razred pod njihov avtobus neenakosti, zato da bi dosegli svoj cilj, bodite popolnoma prepričani, da bodo to tudi storili.

Prenos premoženja

Z skoraj neizbežno MMT oziroma “zastonj denar za vse”, bo prenos bogastva prestavil v višjo in bolj očitno prestavo, ko enkrat MMT dejansko postane realnost. Osnovna težava je, da denar ni resnično premoženje. A novo natisnjen denar ima kupno moč. Kaj se zgodi, ko se kupna moč poveča a resničnega premoženja se po formuli avto-magično ne ustvari istočasno? Prelahko: zahtevki na resničnih stvareh postanejo manjši. Vsaka enota denarja v obtoku izgubi majhen delček kupne moči, ko se ustvari novo enoto kupne moči “iz zraka”.
Mislite, da je to “pomanjkljiv načrt”, a to je točno narobe. Natanko to je načrt. Obrezovanje kovancev je bila starorimska praksa za “tanjšanje” valute. To so storili tako, da so vpoklicali vsak kovanec v obtoku (ali pa čimveč), odbrusili majhen konček iz vsakega od njih, nato pa so izdali večjo količino kovancev, od katerih je vsak tehtal majčkeno manj, kot prejšnja emisija.
Danes je precej lažje ustvariti isti izid. Nove elektronske številke se bruhajo v svet in morda Vam lahko 0.1% prebivalstva sveta artikulira, da se to dogaja. Morda Vam lahko samo 0.001% svetovne populacije razloži, kako točno se to počne. A rezultat je isti, kot pri brušenju/obrezovanju kovancev. Vsaka nova valuta, ki se jo digitalno vzpostavi iz nič, in gre v obtok ima takojšnjo kupno moč. Po definiciji pa vsaka valuta, ki je obstajala pred nastankom nove, izgubi delček kupne moči, kot posledico večanja M0 monetarnega agregata. Z triljardami in miljardami v obtoku nihče pravzaprav ne opazi tega. Ponovno, to je načrtovano in ciljano. Za ZDA spodnji graf pojani precej groteskno, kaj sledi:

BDP ZDA (modra) in Dolg vseh sektorjev, dolžniški papirji in posojila, obveznosti in nivoji

To so vsi dolgovi ZDA, ki predstavljajo prihodnje zahtevke po denarju, ki pa je, kot se spomnimo, sam po sebi prihodni zahtevek na resničnem premoženju. GDP oziroma BDP predstavlja, sicer nepopolno, “resnično premoženje” v tej zgodbi. Kot jasno vidite, se zahtevki (rdeča črta) nabirajo veliko hitreje, kot BDP (modra črta). A zadeve postanejo še slabše, precej,precej slabše, ko vključimo še ameriške nefinancirane obveznosti v ta koktejl. Na grafu spodaj so nefinancirane obveznosti predstavljene z odstotki BDP.

Skupni dolg ZDA: Vladni dolg, zasebni dolg, pokojninske obveznosti, drug obvezen vladni dolg, Medicare, socialna varnost

Kakšni načini obstajajo,da zgornji graf rešimo v skladu s pričakovanji, upanji in sanjami ljudi?
No, lahko bi poviševali BDP zelo, zelo hitro zelo dolgo časa. Približno 75 ali celo 100 let. A takrat bi bilo samo gospodarstvo ZDA 5x večje, kot je celotno svetovno gospodarstvo leta 2019. Pa še Zemlja kriči, da je dovolj. Lahko si samo predstavljamo, kaj se zgodi, če samo ZDA postanejo 5x večje, kot je današnje svetovno gospodarstvo…
Ampak, takšna rast potrebuje energijo, veliko energije. In ker se še niso našli primerni nadomestki za fosilna goriva, in ker se za fosilna goriva pričakuje upad zaradi razlogov povezanih z izrabo in geologijo, se rast obsega 5x povečanja verjetno ne bo materializirala. To ni mogoče, gorivo, ki bi vse to poganjalo ne obstaja. In to niti slučajno ni dobra stava. Torej kaj se potem zgodi, ko ogromni zahtevki trčijo v fizikalne omejitve? Odvečni zahtevki izparijo. Kot se je to zgodilo večkrat skozi zgodovino. Tu pa pride v igro prenos premoženja. In pomembno je, da ste pripravljeni nanj ter, da ste na pravi strani, ko se zgodi.

Čas se izteka

Konec denarja se bliža. Citat slavnega avstrijskega ekonomista Ludwig von Misesa se glasi:

“Ne obstaja noben način, kako se izogniti končnemu sesutju razcveta, ki ga je povzročila kreditna ekspanzija. Alternativa je samo v vprašanju, ali naj kriza pride prej, v obliki prostovoljnega opuščanja nadaljne ekspanzije kredita, ali pa naj pride kasneje v obliki končne in popolne katastrofe vpletenega sistema valut.”

Koliko od Vas, ki tole berete, misli, da glede izbire, med soočanjem z neprijetnimi posledicami zdaj in tiskanjem več vsega tega denarja(preko MMT in še več QE itd..) in soočanjem z glasbo nekoč kasneje, obstaja sploh kakšno tekmovanje? Seveda izberejo tiskanje več denarja sedaj. Sedaj ni nikoli pravi čas, da se soočimo z glasbo oziroma realnostjo. Potrebno je občutljive probleme uravnotežiti, tkoj zdaj. Težki trenutki pri trgovinskih pogajanjih, med volitvami, šibkosti na IPO tržišču itd…Da se zadevi doda še bolj na ogenj, trenutno ni nikogar, ki bi imel potrebno vizijo ali vodstvene sposobnosti, da bi prebavil takšno obdobje težkih odločitev. V FED-u ni Paul Volckerja, tam so samo nevedni politični nastavljenci, ki sledijo trgu in so prestrašeni pred vsakim zavojem navzdol v cenah delnic. Trenutno predstavljajo hišne pse trgov. Popolnoma nevredni občudovanja in spoštovanja. Zato napovedujemo še več tiskanja in izposojanja. Enormne količine novega denarja in posojil se bodo izdala, zelo verjetno, da po vedno nižjih obrestnih merah. Svetovno gospodarstvo deluje precej počasno in izgleda, kot da naprej oboleva. To je zaradi preveč dolga. Ampak to ni pomembno, odziv centralnih bankirjev je avtomatičen: Svet potrebuje več posojil po cenejših cenah. Ter seveda več intervencij centralnih bank s katerimi se poizkuša preprečiti, da vse skupaj ne razpade. Konec koncov, centralni bankirji so junaki v tej zgodbi, kajne? Zelo verjetno bo čudež, če naslednje volitve za predsedovanje ZDA ne bodo odprle poplavnih zapornic MMT, ki bi samo pospešila tempo devalvacije valute.
Pritisk se nabira. Nihče ne ve, kdaj se bo ves ta, na novo ustvarjen denar in posojila pomeril z količino resničnih stvari tam zunaj. Ampak se bo. Vedno se. Ta trenutek bodo mediji opisali, kot obdobje uničevanja premoženja. Vkolikor se zgodi deflacijski scenarij, za kar obstaja okoli 15% verjetnost, bo do popolnoma uničilo ameriške 401k pokojninske sklade, obveznice bodo izgubile na vrednosti, stečaji se bodo vršili, delnice bodo popadale skozi tla in dolar bo poletel, saj bodo inštitucije in celotne države bile bitko za poplačilo svojih dolgov iz vse manjšega bazena denarja. Vkolikor pa se zgodi inflatorni scenarij, za kar obstaja 85% verjetnost, pa bo denar postal vreden vse manj in manj. Ampak mediji bodo to nesposobno interpretirali kot neke vrste veliko uganko, kot da pada dež iz jasnega neba. Seveda razumevanje inflacije ni posebej težko, ampak oblastniška struktura se pretvarja, kot da je to pretežko za raumeti. Inflacija je vedno monetarni fenomen. Preveč denarja preganja premalo storitev in proizvodov.
V vsakem primeru bo meč padel. In ko se bo prah polegel, bodo jasni zmagovalci in poraženci. Tisti s primernim okvirjem in gibčnostjo bodo prosperirali. Razumeli bodo, da se je v resnici zgodilo to, da se je premoženje preneslo od tistih, ki so mislili, da ga imajo (zahtevkarji) k tistim, ki so ga resnično imeli (lastniki). Edino vprašanje, ki ostaja odprto je, ali se bo ta prenos premoženja zgodil v obliki inflatornega uničenja, kot naprimer Venezuela, ali pa v obliki deflacijskega bankrota, bolj po vzoru Grčije nedavno (ki je izgubila svoja pristanišča, ceste in javne energetske storitve, prevzele so jih tuje banke in kreditorji, kot posledico kopičenja preveč dolga, ki ga ni bila zmožna poplačati). Kakorkoli že, preko deflacije ali inflacije, previdni finančni odzivi ostanejo enaki. V lastništvu imajte trdi kapital. Imajte več virov prihodkov. Bodite sposobni pridobiti vsaj nekaj odstotkov hrane lokalno, generirajte svojo energijo doma (solarna, raketne peči itd…).

Nemogoče je napovedati, kdaj bo trenutni Balon vsega počil, ampak, ko bo, Vas vsaj ne bodo vlekli za nos. Situacijo boste predvideli in poznali boste vzroke. Takrat boste med poučenimi in pripravljenimi, ki bodo vedeli, da se je resnično premoženje zgolj preneslo. Prav tako boste vedeli, da bodo dobitniki tega prenosa premoženja skoraj zagotovo -kakšno presenečenje- banke in ostale finančne elite, katere centralne banke tako previdno financirajo in ščitijo. Zmagovalci so bili določeni v naprej, prav tako poraženci. Nevarnost v tem pa je, seveda, da vkolikor finančne elite tega svojega bistroumnega načrta niso popolnoma dobro preučile, jim najbrž ne bo všeč, kar bo sledilo. Lahko se zgodi, da bo besno prebivalstvo ugotovilo, da gre za gromozansko prevaro, ki se vrši nad njimi.

Bomo videli. Vse več in več ljudi po svetu se prebujajo oziroma spoznavajo, na kakšne načine so politične in finančne elite preigravale in izkrivljale sistem v svojo korist. Jezni demonstranti so vse pogosteje na ulicah in razglašajo svoje nezadovoljstvo.

Napovedujemo, da bo tega še več. Veliko več.

Težava z novodobno monetarno teorijo MMT –>

<– Evropsko pijančevanje pri državnem trošenju upočasnjuje evropsko gospodarstvo

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.