Država iz izobraževanja ustvarila orožje za ustvarjanje ignorance

Pred 150 leti je vsaj nekaj slovencev spoznalo, da je vsak resen pogovor odvisen od uporabe zadeve, ki jo poimenujemo RAZUM. Uradne razprave, znanost in pravo so vsi prišli iz tega vira. V takratnih šolah je obstajala skupna vez. Od študentov se je pričakovalo, da se naučijo, kako RAZUM deluje. Zato so bili šolani v edinem predmetu, ki lahko razloži, kot na dolgi tabeli, vidne principe: LOGIKA. To je bila splošna vrednota.

Danes te skupne vezi ni več.

Neodvisnost, poosebljena z discipliniranim študijem logike, ni več zaželjena kvaliteta v študentih. Učilnica je, v najboljšem primeru, samo še podobna tovarni za zapomniti si dejstva; in izraziti moramo veliko dvomov o pomembnosti in resničnosti teh dejstev.

Narod ali družba napolnjena z ljudmi, ki plavajo v tokovih ne-logike, je narod/družba, ki propada. Ideologije, ki zanikajo osebno svobodo in neodvisnost so sprejete z odprtimi rokami. Ko izobaževanje postane tako degradirano, da mladih študentov ne učijo več jasnega razmišljanja, imajo navadni zasebni državljani dolžnost obnoviti sistem, zato da se veliki doprinos zahodni civilizaciji – logika – ponovno ustoliči na svojem pravičnem mestu. Logiko, ključ po katerem se je pravzaprav razvil resnični politični diskurz, znanost in pravo, je potrebno izkopati iz zemlje.

Slovenski učbenik iz leta 1877 – v avstro-ogrski so v Deželi kranjski v javnih šolah učili v slovenskem jeziku

Logika in razumnost, zmožnost razmišljanja, zmožnost analiziranja idej – sposobnost, ki je bila pozabljena in je izginjajoča lastnost v vsaki svobodni civilizaciji, morata biti ponovno vzpostavljeni.

Ko je enkrat ključna stvar založena, zakopana in prekrita z neumnimi substituti, ljudje niso sposobni takoj prepoznati vrednosti, pomena ali pa obstoja ključne stvari. Razglasitev pomembnosti množicam nima smisla, saj bodo izgledali začudeni in bodo stresali glave. Brskali bodo po svojem spominu, našli ne bodo ničesar. Rajši bodo podlegali govoricam, opravljanju, obtoževanju, divjim špekulacijam in zastraševanju, kot primarnim sredstvom za vodenje javnega pogovra in ocenjevanja resnice. Te navade razsvetljujejo njihove poti. Ti refleksi jim dajejo neko stopnjo zadovoljstva. Ti idoli postanejo njihovi mali bogovi. Zmaga nad temi navadami in vraževerjem je dolgoročna naloga. A če bo naše delo obrodilo sadove, bomo ponovno lahko vzpostavili pomembnost izobrazbe in pomembnost ideje resnične svobode, ki je nekoč rezala široke reze skozi temo.

Vrsta neposrednih in motečih zlorab se je zasidrala v naših šolah. Med njimi najdemo:

 • učitelji so mnenja, da morajo otroke zabavati, zato da si pridobijo njihovo pozornost
 • Javno šolstvo je zamenjalo mesto, kjer se dejansko dobavlja dobro izobrazbo, s potrebo po javnih sredstvih(denarju)
 • Pod krinko politične korektnosti so bile vsebine šolskih knjig očiščene do točke sterilnosti, zato, da se izognejo možnosti tudi najmanjše razžalitve katerekoli skupine.
 • učenci/dijaki/študenti se zelo redko srečajo z informacijami v takšni obliki, kot so bile dostavljene ljudem po celem svetu – soočajo se s substituti
 • z učenci/dijaki/študenti se v tem pogledu dela z rokavičkami in se jih ujčka
 • področja, kot je spolna izobrazba, ki spada v družinski krog, so se prestavila v roke šolam in učiteljem
 • dejansko, v nekaj ključnih elementih, se od šol pričakuje, da bodo zamenjale in igrale vlogo staršev
 • v šolske urnike so se vgradile določene politične agende, zamaskirane kot “možnosti za učenje”
 • Osnova, na kateri se je nekoč diskutiralo in na osnovi katere je bil vzpostavljen vsak zgodovinski dokument, ki je vzpostavil vsaj neko stopnjo svobode – logična misel – je bil iz urnika odstranjena kot resen predmet.
 • študentom je dovoljeno in se jih celo spodbuja, da plavajo in se navdušujejo nad umetno privlačnimi idejami in modnimi muhami trenutka.
 • v tem kontekstu se je svobodo na novo definiralo, zato da pomeni “duševna nezmožnost in tavajoča misel”.
 • veliki doprinosi starodavne grške civilizacije, kjer se je logika, kot ključni predmet, rodila, so bili črtani, minimizirani ali pa povzeti v popolnoma sterilnih oblikah
 • logika, povezujoče tkivo, ki veže skupaj napredovanje idej in racionalen pogovor, je bila umaknjena proč od študentov
 • rezultat je proizvodnja plitkih umov, ki niso sposobni videti arhitekture razuma
 • študetni, na morju, začenjajo z izmišljanjem popolnoma nezadostnih standardov za sprejemanje ali pa zavračanje različnih pogledov in domnevnih avtoritet
 • študentje izgubijo svojo resnično neodvisnost brez da bi jo kdaj splog prejeli
 • Nizka stopnja splošne pismenosti v naših šolah gre z roko v roki z ne-zmožnostjo racionalnega razmišljanja.

V prisotnosti teh in še mnogih drugih pomankljivosti in zlorab, se študente poriva od razreda do razreda, diplome do diplome, kot birokratsko funkcijo, ne glede na njihove sposobnosti.

Odhodnica iz osnovne šole Prešern Reze iz leta 1890

Zato je potrebno, da državljani dobrih namenov ta sistem zavrnejo. Prevzeti morajo odgovornost za učenje otrok – mankajočega ključa za izobrazbo.

Logika: zmožnost razmišljanja, živega razmišljanja; ločevanje občutka od gobezdanja; prepoznavanje prevar in ne pasti pod vpliv prevare; ostati svoboden in neodvisen od menjajočih mnenj “črede”; vzdrževanje osebne svobode v luči vsakršne skušnjave opustiti jo; sprijazniti se z tekmovalnim naborom Prvih Principov, ki bodo vodili do svobode ali suženjstva; to je na kocki v našem času.

To je križišče.

Izberite pot, ki nas lahko pripelje do izpolnitve resnično veličastnega cilja.

Izberite razum nad praznim brezumjem.

Mi, ki še vedno poznamo moč razuma, in ki razumemo kako se to moč lahko uporabi, da se oblikuje neodvisnost in svobodo, lahko poležemo prah nedavne zgodovine in vzpostavimo izobraževanje, ki resnično uri intelekt.

Logika je temelj takšne izobrazbe.

Če jo ne bodo učile šole, ki so postale norišnice in tovarne in strupeni medicinski dispanzerji, jo lahko učimo mi.

<– Pet načinov kako šola uniči svobodo otrok in kaj lahko storimo

Sporočilo o odraslosti za dobo tiranije –>

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.