Evropa cveti, razen če ne cveti

Evropski BDP se je od četrtletja-do-četrtletja dvignil za 0.6% v Q3(tretje četrtletje) 2017, osemnajsto zaporedno povečanje za kontinentalno (EA19 – european average 19) gospodarsto. To zadnje je razglašeno kot neke vrste dosežek, čeprav je 0.6% pravzaprav nižje. Resnica je, da nič od tega nima pomena in da evropsko gospodarstvo nadaljuje proti breznu.

Višina 0.6%, to ni enako niti povprečni stopnji rasti iz poznih 1990ih oziroma sredine 2000ih. Takoj na začetku je eno od takoimenovanih “boljših četrtletij” že pod povprečjem glede na zgodovinsko primerjavo. To nakazuje, da je evropsko gospodarstvo še vedno v težavah.

eu1

Kajti tudi ta pozitivna četrtletja nikoli niso tako pozitivna, saj nikoli ne more biti dovolj momentuma, kaj šele rasti, da se nadoknadi obdobja jasnega, linearnega krčenja. Gospodarstvo se skrči in čeprav se BDP potem izkaže za pozitivnega, celo po osemnajstih zaporednih četrtletjih, krčenje pravzaprav še ni zaključeno.

eu2

Ta odstopanja od evropske predkrizne nominalne rasti so pravzaprav občutno večja danes, po 4.5 letih zmerne “rasti” kot v obdobju ponovne recesije, katere dno je bilo doseženo v Q1 2013. Iz perspektive stabilne rasti in uspešne monetarne politike, bi uradniki ECB lahko pričakovali, da se bo inflacija začela obnašati v skladu z cilji centralne banke. Ampak se ni in zadnji podatki za oktober 2017 nakazujejo na še več težav vzdolž teh krivulj.

eu3

eu4

Naslovni HICP (Harmonised Index of Consumer Prices – harmoniziran index potrošniških cen) se je upočasnil na samo 1.4% zadnji mesec, bolj strašljivo pa je, da je “osrednja” stopnja spet padla pod manj kot 1%. HICP se še vedno odmika od ciljne vrednosti, čeprav se je pričakovalo, da bo tako samo nekaj mesecev v sredini 2017. Ko so bili prebavljeni osnovni učinki cene nafte nekje med aprilom in majem, modeli ECB predvidevajo blago pospešeno inflacijo (na vzdržen način) in dosego cilja 2% zgodaj v letu 2018. Osrednja stopnja pri samo 0.9% nakazuje bolj na nasprotno možnost, torej nadaljevanje globalne neznanke. Kljub domnevni masovni intervenciji ECB v euro “denar”, te intervencije ne nosijo nobene korelacije z inflacijo in s tem efektivnimi monetarnimi pogoji v realnem gospodarstvu. Izostanek inflacije nadaljuje z nakazovanjem na scenarij ne-linearnega krčenja opisanega zgoraj z obziroma na izostanek BDP.

eu5
eu6

Problem so, kot vedno, monetarne definicje, katere so v Evropi, kot povsod drugje, več kot samo akademska zadeva. ECB je skozi različne programe LSAP (liabilities and souverign asset purchases) skozi leta ustvarila bančne rezerve kot stranski proizvod in nič drugega. Te so samo oblika obveznosti za banko, večinoma neuporabne in neaktivne. Zato ni nič čudnega, da se realna ekonomija ne odziva na to, kar mainstream napačno označuje kot “tiskanje denarja” in čeprav je širše pričakovanje da se bo tiskanje nadaljevalo, so široko razširjeni rezultati, ki govorijo nasprotno temu procesu.

eu7

Z bolj neposrednega monetarnega pogleda, kot so recimo nemške 2s, sploh ni nekonsistentnosti. Čeprav bo ECB zmanjšala obseg odkupovanja obveznic, in s tem tudi kupovanja nemških bundov, se yieldi (ponujen donos na obveznice) še vedno gibajo v napačno smer, kot pa bi se morali, glede na to, kakšen učinek naj bi imelo manjšanje QE (quantative easing). V resnici več negativnih nemških 2s nakazuje na višje zahteve po likvidnosti, katere so konsistentne z šepajočim gospodarstvom, ki ni sposobno ustvariti momentuma (ter osnovne inflacije). Zato se yield giblje nasprotno od zmanjšanja ECBjinih odkupov, ker ta faktor ni niti približno tako pomemben kot tisti drugi. Tako je sedaj že nekaj mesecev, vse od konca junija.

Nič od tega ne boste našli v mainstream diskusiji o Evropi, samo bežno omenjanje te inflatorne skrivnosti in s tem povezano zmedo okoli politične situacije v evropi, vse to opuščeno z lahkoto v kontekstu prihodnjega gospodarstva, ki vedno izgleda tako svetlo, vendar nikoli ni. Ker ECB zmanjšuje QE je to vse, kar je pomembno za mainstream zgodbo. Evropa cveti, ker Evropa mora cveteti. Ampak ne cveti, ni niti blzu.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.